top of page

Ochrana osobných údajov
Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor ktorý si webová stránka ukladá v konkrétnom počítači alebo v mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Slúži na zapamätanie si používateľských nastavení. Hlavným dôvodom používania súborov cookies je zabezpečenie nevyhnutnej funkcionality webovej stránky https://ahaarchitects.sk/, ale aj lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov.
 

Cookie je jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov, t.j. niektoré súbory cookies (ale nie všetky súbory) zbierajú, spracúvajú osobné údaje používateľov. Na tento typ cookie sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR, ktorý ich označuje ako online identifikátory.
 

Táto webová stránka používa nasledovné súbory cookies:

  • technické cookies – na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky, sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie správneho chodu stránky a internetových služieb,

  • cookies, ktoré monitorujú návštevnosť stránky – a vytvárajú štatistiku týkajúcu sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke.

  • marketingové a reklamné cookies – na marketingový a reklamný účel (zasielanie newslettera, marketingových e-mailov, atď.)  
     

AHA architects s.r.o. , so sídlom Malotejedská 7557/93, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52175642 je prevádzkovateľom osobných údajov a správcom stránky https://ahaarchitects.sk/ . 
 

Zber vyššie uvedených údajov je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZoOÚ.
 

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku zaslaním na kontaktnú adresu info@aharchitects.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané najviac po dobu 5 rokov. 
 

Okrem našich vlastných cookies môžeme používať aj cookies od tretích osôb, ktoré potrebujeme a používame najmä na štatistické zisťovania o používaní našich webových stránok, získavanie marketingovo relevantných informácií, sprístupňovanie obsahu z iných stránok (napr. videá z YouTube), a zefektívnenie našich marketingových aktivít (sledovacie cookies, optimalizačné cookies a partnerské cookies).

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj :

  • Poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords , prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  • Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

  • Prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;

https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

https://www.facebook.com/policy.php

bottom of page