top of page

Architektonická štúdia

-Konzultácie

-Osadenie na pozemok

-Vizualizácie exteriéru

-Portfólio s návrhom domu

*Možnosť 2 zmien v rámci štúdie

Na základe požiadaviek klienta vypracujeme architektonickú štúdiu, kde už od počiatočného štádia uplatňujeme naše poznatky danej problematiky. Navrhneme dispozičné riešenie ako aj vonkajšie stvárnenie domu. 

Ceny sú individuálne a závisia od náročnosti daného projektu, preto cenovú ponuku vypracujeme až po dodaní úvodných podkladov a požiadaviek.

Doba dodania: 3-4 týždne

Projekt pre stavebné povolenie

-Architektúra

-Zdravotechnika

-Požiarna ochrana

-Vykurovanie

-Plynoinštalácia

-Elektroinštalácia

-Statický posudok

-Energetické vyhodnotenie budovy

Po odsúhlasení architektonickej štúdie poskytujeme riešenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré obsahuje projekty jednotlivých profesií, všetko zviazané do jedného celku. Projekt poskytujeme v piatich vyhotoveniach.

Ceny sú individuálne a závisia od náročnosti daného projektu, preto cenovú ponuku vypracujeme až po dodaní úvodných podkladov a požiadaviek.

Doba dodania 4-6 týždňov

Realizačný projekt

-Podrobná projektová     dokumentácia

-Výkaz výmer

Na základe Vami odsúhlaseného projektu pre stavebné povolenie je vypracovaný tzv. realizačný projekt, ktorý obsahuje podrobnú projektovú dokumentáciu tiež aj rozpočet stavby- výkaz výmer použitých materiálov.

Cenovú ponuku pre realizačný projekt tvoríme individuálne podľa náročnosti projektu.

Doba dodania 4-6 týždňov

Inžinierska činnosť

-

Vybavenie stanovísk k stavebnému povoleniu od prevádzkovateľov inžinierskych sietí a iných inštitúcií a vybavenie stavebného povolenia.

Cena: Od 400 € , podľa lokality.

Autorský dozor

-

Túto službu poskytujeme v prípade kedy nami nebol vypracovaný realizačný projekt a je vyžadovaná koordinačná, konzultačná a inžinierska činnosť. Súčasťou tejto fázy je aj technická podpora inverstora, zastupovanie investora na stretnutiach s technikmi, a súvisiace inžinierske činnosti.

Cena: 30€/hod. Pri autorskom dozore mimo okresu Dunajská Streda sú účtované cestovné náklady. 

****** Konkrétna cenová ponuka a doba dodania bude spracovaná po poskytnutí základných vstupných údajov, Vašich požiadaviek a predstáv.

bottom of page