top of page

Architektonická štúdia

-Konzultácie

-Osadenie na pozemok

-Vizualizácie exteriéru

-Portfólio s návrhom domu

*Možnosť 2 zmien v rámci štúdie

Na základe požiadaviek klienta vypracujeme architektonickú štúdiu, kde už od počiatočného štádia uplatňujeme naše poznatky danej problematiky. Navrhneme dispozičné riešenie ako aj vonkajšie stvárnenie domu. 

Ceny sú individuálne a závisia od náročnosti daného projektu, preto cenovú ponuku vypracujeme až po dodaní úvodných podkladov a požiadaviek.

Doba dodania: 3-4 týždne

Projekt pre stavebné povolenie

-Architektúra

-Zdravotechnika

-Požiarna ochrana

-Vykurovanie

-Plynoinštalácia

-Elektroinštalácia

-Statický posudok

-Energetické vyhodnotenie budovy

Po odsúhlasení architektonickej štúdie poskytujeme riešenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré obsahuje projekty jednotlivých profesií, všetko zviazané do jedného celku. Projekt poskytujeme v piatich vyhotoveniach.

Ceny sú individuálne a závisia od náročnosti daného projektu, preto cenovú ponuku vypracujeme až po dodaní úvodných podkladov a požiadaviek.

Doba dodania 4-6 týždňov

bottom of page